Spacer po bezdrożach – Wzgórza Włodzickie – Góry Bardzkie – 22.072023 r