XXV Międzynarodowy Zimowy Biwak Górski ,,Śnieżnik 2022 “- 11-13 .03.2022 r.