Wycieczka w Góry Bardzkie i Sowie

Kłodzkie Koło PTTK zaprasza na trzydniową wycieczkę pieszą w Góry Bardzkie i Góry Sowie.twierdza-srebrna-gora
Termin: 06 – 08 stycznia 2017 r. (piątek – sobota – niedziela).
Spotkanie uczestników w dniu 06.01.2017 r. o godz. 07.25 na dworcu PKP Kłodzko Miasto.
Wycieczkę poprowadzą: kol. Tadeusz FEDORYKA oraz przodownik turystyki górskiej PTTK  Krzysztof KASZUBA

Szczegóły  na plakacie w wersji pdf . Otwórz.

Zapraszamy!

Historia Kłodzkiego Koła PTTK

Kłodzkie Koło PTTK reaktywowano dn. 20. 02. 2009 r. na Walnym Zebraniu Koła, na bazie uprzedniego Koła Terenowego. Wchodzi ono w skład Oddziału PTTK im. “Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku. Wybrano pięcioosobowy skład Zarządu Koła na czele z prezesem kol. Henrykiem Jadachem oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną Koła. Utworzono sekcje turystyki kwalifikowanej: Sekcję Turystyki Narciarskiej
z przewodniczącym kol. Władysławem Biskupem, Sekcję Turystyki Górskiej i Pieszej, której przewodniczy kol. Piotr Janowski oraz Sekcję Turystyki Kolarskiej z przewodniczącym kol. Władysławem Dawcem. Koło ma 39 członków zwyczajnych, w tym 4 osoby posiadają uprawnienia przewodnickie oraz kadry programowej PTTK. W zakresie turystyki kwalifikowanej zorganizowano 4 wycieczki, w tym wielodniowe wycieczki kolarskie oraz rajd “Kartofelek” w Górach Bardzkich. Łącznie w tych imprezach udział wzięły 52 osoby. Jeśli chodzi o turystykę powszechną, zorganizowano 24 wycieczki jednodniowe (narty śladowe, piesze, górskie oraz rowerowe), w których udział wzięło 128 osób. Terenem naszego działania były obszary pogranicza kłodzko-czeskiego, Góry Bardzkie, Złote, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie i Wzgórza Włodzickie.

Informacja o dodatkowej składce na rzecz Koła

 Zarząd Kłodzkiego Koła PTTK informuje,że wysokość
dodatkowej składki rocznej na rzecz Koła wynosi 10 zł. Opłacenie tej składki wynika z uchwały nr 2 z dnia 25 11 2012 roku,podjętej przez  Walne Zebranie Koła i obowiązuje od 2013 roku .Jednocześnie Zarząd Koła postanowił uchwałą nr 11/2013 z dnia 05.12.2013 roku zwolnić ,począwszy od 2014 roku z obowiązku płacenia tej składki;
1.Osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia
2.Młodzież szkolną i młodzież akademicką studiującą do ukończenia 26 roku życia
3.Osoby bezrobotne