Rajd Pieszo-Rowerowy ,,KARTOFELEK-2016″.

kartofelek 16

 

Komisja Turystki Górskiej Oddziału  PTTK w Kłodzku , Kłodzkie Koło PTTK oraz Stowarzyszenie Rowerowe Ziemi Kłodzkiej 4 Doliny zapraszają na Rajd Pieszo-Rowerowy ,, Kartofelek 2016″. Szczegóły w załącznikach.

 

Karta zgłoszenia (xls) >>>>>> Trasa nr 1 (jpg) >>>>>       Trasa nr 2 ( jpg) >>>>>

Trasa rowerowa >>>>>    Broszura (pdf) >>>>>    Plakat (pdf) >>>>>

Pieszy Rajd Górski w Góry Bystrzyckie.

Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej”w Kłodzku oraz Kłodzkie Koło PTTK organizuje  w dniach 24 – 25 IX 2016 r. rajd w Góry Bystrzyckie.

grauerman

.Proponowana trasa szlakiem żółtym z Polanicy-Zdroju (start: stacjaPKP o godz 09.40 , wyjazd z Kłodzka-Miasta o 09.18) przez PrzełęczSokołowską, Pokrzywno i Drogą Stanisława (dawniej Wredego, budowniczego drogi) na Wójtowską Równię. W drodze oprócz ładnych panoramek atrakcje, m.in.: grób Wredego – budowniczego drog i; Strażnik Wieczności, kapliczka i tajemniczy pomnik w pobliżu drogi Wieczność. Po wielogodzinnej wędrówce proponowany odpoczynek przy ognisku i nocleg w Domu Gościnnym Wataszka w Wójtowicach (ul. Górna 20). Cena noclegu ok. 35 zł. Istnieje możliwość zamówienia obiadokolacji (15-25 zł) i śniadania (12-15 zł).

Drugiego dnia kontynuowanie przejścia szlakiem żółtym przez Zalesie, Starą Bystrzycę do Bystrzycy Kłodzkiej (meta). W drodze atrakcje: próba odnalezienia   Królewskiego Kamienia gdzieś na Kościelnicy (756 m.n.p.m.), możliwość podziwiania drewnianego kościółka pw. św. Anny w Zalesiu.
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki do 15 IX 2016 r. w biurze oddziału PTTK w Kłodzku – w zależności od liczebności grupy – możliwość negocjacji cen w Wataszce. Po tym terminie nie gwarantujemy zwrotu zaliczki.
Dobrze też byłoby się określić co do posiłków, kto będzie korzystał z obiadokolacji i śniadania – to należy zgłosić przy zapisie swojego udziału w rajdzie. Jeśli się wszystko dobrze ułoży rajd z wielką przyjemnością poprowadzą Marta i Staszek Duda.
Członkowie PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi są ubezpieczeni do następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostałe osoby biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie we własnym zakresie). Osoby niepełnoletnie idące bez rodziców-opiekunów , muszą dostarczyć pisemną zgodę na udział w wycieczce.

Uwaga! Podczas imprezy, jak co roku, planowane jest wyjazdowe posiedzenie Komisji Turystyki Górskiej.
Do zobaczenia na szlaku!!!

Załącznik plakat ( jpg ) >>>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia Kłodzkiego Koła PTTK

Kłodzkie Koło PTTK reaktywowano dn. 20. 02. 2009 r. na Walnym Zebraniu Koła, na bazie uprzedniego Koła Terenowego. Wchodzi ono w skład Oddziału PTTK im. “Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku. Wybrano pięcioosobowy skład Zarządu Koła na czele z prezesem kol. Henrykiem Jadachem oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną Koła. Utworzono sekcje turystyki kwalifikowanej: Sekcję Turystyki Narciarskiej
z przewodniczącym kol. Władysławem Biskupem, Sekcję Turystyki Górskiej i Pieszej, której przewodniczy kol. Piotr Janowski oraz Sekcję Turystyki Kolarskiej z przewodniczącym kol. Władysławem Dawcem. Koło ma 39 członków zwyczajnych, w tym 4 osoby posiadają uprawnienia przewodnickie oraz kadry programowej PTTK. W zakresie turystyki kwalifikowanej zorganizowano 4 wycieczki, w tym wielodniowe wycieczki kolarskie oraz rajd “Kartofelek” w Górach Bardzkich. Łącznie w tych imprezach udział wzięły 52 osoby. Jeśli chodzi o turystykę powszechną, zorganizowano 24 wycieczki jednodniowe (narty śladowe, piesze, górskie oraz rowerowe), w których udział wzięło 128 osób. Terenem naszego działania były obszary pogranicza kłodzko-czeskiego, Góry Bardzkie, Złote, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie i Wzgórza Włodzickie.

Informacja o dodatkowej składce na rzecz Koła

 Zarząd Kłodzkiego Koła PTTK informuje,że wysokość
dodatkowej składki rocznej na rzecz Koła wynosi 10 zł. Opłacenie tej składki wynika z uchwały nr 2 z dnia 25 11 2012 roku,podjętej przez  Walne Zebranie Koła i obowiązuje od 2013 roku .Jednocześnie Zarząd Koła postanowił uchwałą nr 11/2013 z dnia 05.12.2013 roku zwolnić ,począwszy od 2014 roku z obowiązku płacenia tej składki;
1.Osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia
2.Młodzież szkolną i młodzież akademicką studiującą do ukończenia 26 roku życia
3.Osoby bezrobotne