VII spotkanie na Kłodzkiej Górze – 29.10.2016 r.

Kłodzkie Koło PTTK zaprasza członków oraz sympatyków PTTK na kolejne  spotkanie na Kłodzkiej Górze,które odbędzie się 29dsc00926 października 2016 r. ( sobota).Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki górskiej PTTK Piotr Janowski.Spotkanie uczestników na dworcu PKS w Kłodzku o godz. 08.00

Trasa wycieczki: Kłodzko -Mariańska Górka- Kostra-Owcze Zbocze – Kłodzka Góra-Jedlak-Obszerna – Kłodzko . Długość trasy 17,6 km, suma przewyższeń 520  m. ( czas przejscia 3,5 godz. , powrót 2,5 godz). W czasie zejścia z Kłodzkiej Góry szlakiem żółtym pozbieramy śmieci,które zostawimy w wyznaczonych miejscach.

Prosimy o zabranie ze sobą rękawic oraz worków na śmieci.

Członkowie PTTK ,posiadający ważne legitymacje członkowskie, są ubezpieczeni od NWW. Pozostałe osoby muszą się ubezpieczyć we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy!
Uwaga! Organizatorzy zapewnią również dodatkową ilość worków i rękawic.

Historia Kłodzkiego Koła PTTK

Kłodzkie Koło PTTK reaktywowano dn. 20. 02. 2009 r. na Walnym Zebraniu Koła, na bazie uprzedniego Koła Terenowego. Wchodzi ono w skład Oddziału PTTK im. “Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku. Wybrano pięcioosobowy skład Zarządu Koła na czele z prezesem kol. Henrykiem Jadachem oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną Koła. Utworzono sekcje turystyki kwalifikowanej: Sekcję Turystyki Narciarskiej
z przewodniczącym kol. Władysławem Biskupem, Sekcję Turystyki Górskiej i Pieszej, której przewodniczy kol. Piotr Janowski oraz Sekcję Turystyki Kolarskiej z przewodniczącym kol. Władysławem Dawcem. Koło ma 39 członków zwyczajnych, w tym 4 osoby posiadają uprawnienia przewodnickie oraz kadry programowej PTTK. W zakresie turystyki kwalifikowanej zorganizowano 4 wycieczki, w tym wielodniowe wycieczki kolarskie oraz rajd “Kartofelek” w Górach Bardzkich. Łącznie w tych imprezach udział wzięły 52 osoby. Jeśli chodzi o turystykę powszechną, zorganizowano 24 wycieczki jednodniowe (narty śladowe, piesze, górskie oraz rowerowe), w których udział wzięło 128 osób. Terenem naszego działania były obszary pogranicza kłodzko-czeskiego, Góry Bardzkie, Złote, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie i Wzgórza Włodzickie.

Informacja o dodatkowej składce na rzecz Koła

 Zarząd Kłodzkiego Koła PTTK informuje,że wysokość
dodatkowej składki rocznej na rzecz Koła wynosi 10 zł. Opłacenie tej składki wynika z uchwały nr 2 z dnia 25 11 2012 roku,podjętej przez  Walne Zebranie Koła i obowiązuje od 2013 roku .Jednocześnie Zarząd Koła postanowił uchwałą nr 11/2013 z dnia 05.12.2013 roku zwolnić ,począwszy od 2014 roku z obowiązku płacenia tej składki;
1.Osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia
2.Młodzież szkolną i młodzież akademicką studiującą do ukończenia 26 roku życia
3.Osoby bezrobotne