Składki członkowskie 2021.

Uchwała nr 189/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2021 ( PDF ) – otwórz.

Zarządzenie nr 10/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 189/XIX/2020 z dnia 26 września 2020 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2021 ( PDF ) – otwórz