Składki członkowskie 2024.

Wysokość podstawowej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych w roku 2024 wynosi:

  • składka normalna – 84 zł
  • składka ulgowa (emeryci, renciści) – 57 zł
  • składka ulgowa (dzieci, młodzież, studenci do 26 roku życia) – 39 zł

 

Wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających w roku 2024 wynosi:

  • minimum 300 zł

 

W dyspozycji Oddziału pozostają środki stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej pomniejszonej o część należną ZG, środki pochodzące z wpisowego po wniesieniu przez Oddział opłaty za legitymację, oraz środki pochodzące ze składek członków wspierających.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK. Wpisowe w 2024 roku wynosi:

  • dla osób opłacających składkę normalną – 21 zł
  • dla osób opłacających składkę ulgową – 12 zł
  • dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie – 9 zł

 

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK.

Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 9 zł.