Składki członkowskie 2023.

Uchwała nr 285/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2023

Zarządzenie nr 9/2022 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 285/XIX/2022 z dnia 29 października 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2023