Dodatkowa składka na rzecz Koła

 Zarząd Kłodzkiego Koła PTTK informuje,że wysokość
dodatkowej składki rocznej na rzecz Koła wynosi 10 zł. Opłacenie tej składki wynika z uchwały nr 2 z dnia 25 11 2012 roku,podjętej przez  Walne Zebranie Koła i obowiązuje od 2013 roku .Jednocześnie Zarząd Koła postanowił uchwałą nr 11/2013 z dnia 05.12.2013 roku zwolnić ,począwszy od 2014 roku z obowiązku płacenia tej składki;
1.Osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia
2.Młodzież szkolną i młodzież akademicką studiującą do ukończenia 26 roku życia
3.Osoby bezrobotne