HomeOdznaki Turystyki Kwalifikowanej ,Krajoznawcze i Regionalne PTTK .

Odznaki Turystyki Kwalifikowanej ,Krajoznawcze i Regionalne PTTK .

 

Górska Odznaka Turystyczna

             

GOT PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wycieczek w górach Polski oraz przygranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisy dotyczące poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej.

Regulamin GOT ( pdf ) – pobierz

 

Odznaka Turystyki Pieszej


 
 
 
     
           

Odznaka Turystyki Pieszej jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez PTTK w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki pieszej nizinnej, poznawania kraju ojczystego, jego przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody.
OTP można zdobywać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej odbywając wycieczki piesze (1 km = 1 punkt) na terenach nizinnych oraz niektórych terenach wyżynnych kraju.

Regulamin OTP ( pdf ) – pobierz

 

Turysta Senior

 Wyróżnienie przyznawane w turystyce kwalifikowanej, ustanowione przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Celem jest zachęcenie do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa. O odznakę można ubiegać się od 50 roku życia

Regulamin odznaki ( pdf ) – pobierz

 

Dziecięca Odznaka Turystyczna.

 

.Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK, ustanowiona by na szlaki zaprosić najmłodszych turystów. DOT PTTK jest znakomitym sposobem, by razem z rodzicami lub opiekunami, przeżywać pierwsze przygody. Celem odznaki jest popularyzacja wielopokoleniowej turystyki rodzinnej,a zwłaszcza propagowanie turystyki wśród osób najmłodszych. DOT PTTK przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 10 roku życia,i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich.

Młodym turystom, którzy chcą zdobywać Dziecięcą Odznakę Turystyczną, pomocna może być specjalna książeczka. Można w niej rysować, wklejać zdjęcia, bilety wstępu z odbytych wycieczek.

Książeczka ta jest przykładowa, została przygotowana w związku z licznymi pytaniami.Zainteresowany rodzic, opiekun może książeczkę ściągnąć na komputer i wydrukować na domowej drukarce. Przypominamy że jest to tylko przykład i nie ma obowiązku stosowania tej książeczki. Można wykonać ją samodzielnie, według własnego pomysłu.

 Regulamin odznaki ( pdf ) – pobierz

Książeczka  ( pdf ) – pobierz

 

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza.

Ma na celu zainteresowanie młodych turystów krajoznawstwem.
Na każdej z wycieczek mijane są różnego typu obiekty krajoznawcze. Odznaka ma za zadanie mobilizować do poznawania historii napotykanych na trasie obiektów i dzielenia się zdobytą wiedzą z kolegami.

Regulamin odznaki ( pdf )- pobierz

Legitymacja-książeczka. ( pdf ) – pobierz

 

Odznaka Regionalna ,,Turysta Dolnego Śląska”.

   

Odznaka ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych, historycznych, osiągnięć gospodarczych i kulturalnych regionu Dolnego ŒŚląska Odznaka może być przyznawana turyœście, który odbył wycieczki po Dolnym Śląsku w jakikolwiek sposób (piechotą, rowerem, motocyklem, kajakiem, samochodem, żaglówką, na nartach) z tym, że 1 pkt. do Odznaki „Turysta Dolnego ŒŚląska” odpowiada 1 pkt. zaliczanemu na OTP, GOT, NON, GON, KOT, NOT lub 3 pkt. zaliczanym na ŻOT i TOK – w oparciu o odpowiednie regulaminy  wymienionych odznak turystyki kwalifikowanej.

Regulamin odznaki ( pdf ) – pobierz

 

Odznaka Regionalna PTTK ,,Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej ”.
 
Odznaka Regionalna „Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej”  ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.Celem Odznaki jest zachęcenie do poznawania gór oraz uprawiania turystyki na terenie Ziemi Kłodzkiej.
 
Regulamin odznaki ( pdf ) – pobierz
 
 
Odznaka Regionalna PTTK ,,Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej”
 
 
 Odznaka Regionalna „Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej” zwana dalej Odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.Celem Odznaki jest zachęcenie do poznawania gór oraz uprawiania turystyki na terenie Ziemi Kłodzkiej.
 
Regulamin odznaki ( pdf ) – pobierz
 
 
Odznaka Regionalna ,, Krzyże i Kapliczki Kamienne na Ziemi Kłodzkiej”.
 

Odznaka została ustanowiona przez Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.Celem odznaki jest promocja regionu, odnalezienie krzyży i kapliczek w terenie, w miejscach wymienionych w załączniku do regulaminu, ich opisanie, uaktualnienie wiedzy z tego zakresu.

Regulamin odznaki ( pdf ) – pobierz

Odznaka Krajoznawcza PTTK ,,Poznajemy turystyczne Hrabstwo Kłodzkie”.

                                                         

 

 

                                                    Odznakę regionalną ” Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie”  ustanowiono dla uczczenia 70-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego oraz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa.Celem odznaki jest popularyzacja ziemi kłodzkiej dawnego Hrabstwa Kłodzkiego, zachęcenie do poznawania historii, zwiedzania zabytków architektury, różnorodnych form ochrony przyrody i innych obiektów krajoznawczych. Odznaka jest kontynuacją Indywidualnego Rajdu i Odznaki ,,Poznajemy turystyczne Hrabstwo Kłodzkie”

Regulamin odznaki ( pdf ) – pobierz

Więcej informacji –otwórz

Odznaka Turystyczna,,Wędruję z Dusznickim Kołem PTTK Ducha Gór Liczyrzepy”.

 Odznakę ustanowiono celem popularyzacji walorów turystycznych Dusznik-Zdroju oraz zachęcenia do uprawiania turystyki i krajoznawstwa.

Regulamin odznaki ( pdf ) – pobierz