Historia Kłodzkiego Koła PTTK

Kłodzkie Koło PTTK reaktywowano dn. 20. 02. 2009 r. na Walnym Zebraniu Koła, na bazie uprzedniego Koła Terenowego. Wchodzi ono w skład Oddziału PTTK im. “Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku. Wybrano pięcioosobowy skład Zarządu Koła na czele z prezesem kol. Henrykiem Jadachem oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną Koła. Utworzono sekcje turystyki kwalifikowanej: Sekcję Turystyki Narciarskiej
z przewodniczącym kol. Władysławem Biskupem, Sekcję Turystyki Górskiej i Pieszej, której przewodniczy kol. Piotr Janowski oraz Sekcję Turystyki Kolarskiej z przewodniczącym kol. Władysławem Dawcem. Koło ma 39 członków zwyczajnych, w tym 4 osoby posiadają uprawnienia przewodnickie oraz kadry programowej PTTK. W zakresie turystyki kwalifikowanej zorganizowano 4 wycieczki, w tym wielodniowe wycieczki kolarskie oraz rajd “Kartofelek” w Górach Bardzkich. Łącznie w tych imprezach udział wzięły 52 osoby. Jeśli chodzi o turystykę powszechną, zorganizowano 24 wycieczki jednodniowe (narty śladowe, piesze, górskie oraz rowerowe), w których udział wzięło 128 osób. Terenem naszego działania były obszary pogranicza kłodzko-czeskiego, Góry Bardzkie, Złote, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie i Wzgórza Włodzickie.

CDN

Komentowanie zamknięte.