Rozpoczęcie sezonu turystycznego na Wapniarce -23 marzec 2024 r.